О Дале

«Я ЛЮБИЛ ОТЧИЗНУ СВОЮ И ПРИНЕС ЕЙ
ДОЛЖНУЮ МНОЮ КРУПИЦУ ПО СИЛАМ!»

В. И. Даль

Казак Луганский - Владимир Иванович Даль

Краткая биография

Українською

Козак Луганський – Володимир Іванович Даль.

Коротка біографія

Дев’ятнадцяте століття, століття розвитку й становлення національної самосвідомості народів Російської імперії, явило світові плеяду вчених, музикантів, письменників, які відобразили цей процес. Одним з яскравих представників цього покоління є наш земляк – Володимир Іванович Даль, скарбник живого народного слова, «... учень, що збирає все своє життя по краплині те, що чув від учительки своєї, живої російської мови». 
Життя на зламі століть змушує нас звернути пильну увагу на велич особистості громадського та державного діяча, етнографа, фольклориста, лінгвіста, філософа, письменника, перекладача, поліглота, хірурга, педагога, зоолога, ботаніка, морського офіцера, винахідника й навіть музейника. 
В.І. Даль народився 10 листопада за старим стилем, 22 за новим, 1801 року на Луганському ливарному заводі Катеринославської губернії в родині лікаря. Батько, Йоганн Християн (Іван Матвійович) Даль (1764–1821), за національністю данець, грудня 14 дня 1799 року «з усією своєю родиною» клятвено заприсягнувся на вірність Росії в Петропавлівській церкві селища Кам’яний Брід (нині найстаріший район м. Луганська). Мати, Юлія-Марія Фрейтаг (1711–1859), напівнімкеня, напівфранцуженка, мала чудову освіту, знала декілька європейських мов, дуже музикальна, особисто навчала своїх дітей. На час вступу до Морського кадетського корпусу 1815 року Володимир, як і його молодший брат, «навчені російської, французької й німецької словесності, математиці й малювати». Серед 15 найкращих випускників поруч з іменами близьких друзів – Завалишина й Новосільського ім’я В. Даля. До цього періоду життя належать й перші проби пера, що дійшли до нас: «Щоденний журнал, ведений на Бризі «Фенікс» ... гардемарина Володимира Даля», поема «Вадим». 1819 року мічман Даль першим отримає призначення на Чорноморський флот, порт призначення – Миколаїв. Місто, де проминули його дитячі та юнацькі роки. 
Тут Даль напише дві одноактові комедії, «Роман у листах», тут почнеться його захоплення театром і фольклором. Несподівана смерть батька 1812 року, шестимісячний арешт за епіграму на командувача Чорноморським флотом віце-адмірала А.С. Грейга і виправдальний по тому вирок з підвищенням надалі в чині, завершальний термін обов’язкової служби, змушують замислитися про подальшу долю. 1 січня 1826 року Даля зараховано студентом медичного факультету Дерптського університету. «Часом захоплення й золотим віком нашого життя» назве потім він цей період. Поруч зі значними успіхами в хірургії, фізиці, математиці, філософії й астрономії він продовжує свої спроби в царині літератури. 1827 року в часописі «Слов’янин» надруковано 2 його вірші, що залишилися поза увагою читачів. 
Російсько-турецька війна 1828–1829 рр. залишила невитравний слід у житті В.І. Даля. Достроково склавши іспити й захистивши докторську дисертацію, він пройде шляхами війни. Тисячі операцій, урятованих людських життів і тисячі записаних слів: «Розмови з солдатами всіх місцевостей широкої Русі дали мені щедрі запаси для вивчання мови» [Напутное слово, 1863, т. 1, С. ІІІ]. Під час польської кампанії під орудою Даля було зведено й потім зруйновано на очах супротивника понтонний міст, за що лейтенанта-відставника флоту, полкового лікаря нагородили орденом Св. Володимира й перснем імператора з діамантом. 
Від березня 1832 року він веде «відділення ока» Санкт-Петербурзького військово-наземного шпиталю, на його рахунку десятки офтальмологічних операцій з видалення катаракти. Восени виходить перша книга «Російські казки з передавання народного розмовного на письмо гражданське перекладені, до побуту житейського пристосовані й приказками ходячими прикрашені Козаком Володимиром Луганським». Ця книга стане воістину доленосною. Нарешті в нього з’явився привід познайомитися з О.С. Пушкіним, який не лише схвалив книгу, а й підтримав ідею створення словника народної мови. Під витонченою в’яззю російського народного слова приховувалася дошкульна сатира на можновладців. Автора заарештовано, наклад книги видалено й знищено. Водночас ім’я Даля стало відоме серед літераторів. 
1833 року, узявши шлюб з дівицею Юлією Андре, В.І. Даль змінює місце служби й проживання: обійме посаду чиновника з особливих доручень при генералові-губернаторі Оренбурзького краю В.О. Перовському. За сім років, проведених у найвіддаленішому куточкові імперії, розкриється державний, літературний, науковий потенціал статського радника, відомого письменника Козака Луганського, члена-кореспондента Санкт-Петербурзької академії наук природничого відділення. Щасливі роки подружнього життя і втрата коханої. Залишившись із двома крихітними дітьми на руках, 1840 року, перед від’їздом він одружується з випускницею Патріотичного інституту Катерині Соколовій. 
Від 1841 до 1849 рр. родина секретаря товариша міністра наділів, потім міністра внутрішніх справ, В.І. Даля мешкає в Петербурзі, у будівлі Міністерства внутрішніх справ. Стрімка кар’єра державного службовця поєднується з успіхами в літературі. У 40-ві рр. творчість Козака Луганського розвивається в річищі «натуральної школи». Особливо гарні його фізіологічні нариси «Уральський козак», «Петербурзький двірник», «Російський мужик» та багато інших. «Він не поет, не володіє мистецтвом вимислу, не має навіть прагнення продукувати мистецькі витвори; він бачить скрізь справу й дивиться на будь-яку річ з путньої сторони», – писав про Даля один із засновників цієї школи М.В. Гоголь. Тонка спостережливість і добре знання життя в усіх його проявах сприяли створенню цілих циклів оповідань для народу: «Книга для нижчих чинів імператорських козацьких військ», «Содатське дозвілля», «Матроське дозвілля», «Картини російського побуту». Варто відзначити його роль у створенні Російського географічного товариства, найбільшого й одного з найрезультативніших суспільних науково-дослідних центрів: перше установче засідання пройде в помешканні В.І. Даля 19 вересня 1845 р.
 
Наступним значним етапом життєвого шляху В.І. Даля є нижегородський період. Щира любов до народу виявилася в Даля не в красивих, відірваних від життєвих реалій судженнях і пошуках, а в конкретних справах.
Десять років віддано служінню найбеззахиснішій частині російського суспільства – удільному кріпосному селянству. Окрім безпосередніх службових обов’язків, управитель Нижегородської помісної контори головним своїм завданням уважав «захищати» селян від свавілля місцевих чиновників. До того ж він лікував селян і навіть їхню худобу гомеопатичними «крупинками», відкрив гомеопатичне відділення лікарні на 50 ліжок і гомеопатичну аптеку. За короткий час переглянув і налагодив систему навчання селянських дітей, і що особливо важливо – дівчаток, за що його нагороджено орденом Св. Станіслава 1-го ст. Розуміння важливості й необхідності поступальних змін відносно селян лежить в основі особистої записки про скасування кріпосного права. Унікальність економіко-географічного розташування губернії – місця проведення найбільших ярмарків на Русі – дозволяє йому зібрати неймовірну кількість слів, прислів’їв, приказок і колекцію лубкових картинок. До 1853 р. тематично систематизовано понад 30 тисяч прислів’їв російського народу. Збірник, на титульному аркуші якого непримиренний Даль напише «Прислів’я непідсудне», побачить світ лише 1862 року. Величезна за обсягом збірка дає цілісну картину світобачення народу. 
1858 року через конфлікт з новим міністром удільного відомства й місцевим губернатором Даль починає клопотати про відставку. І 1859 року велика родина Даля переїздить до Москви. Нарешті він зміг уповні зайнятися підготовлюванням до друку головної праці всього свого життя «Тлумачного словника». Перший том з’явився 1863 року коштом Спілки любителів російської словесності, діяльним членом якого був В.І. Даль. Наступні томи вийшли за фінансової підтримки імператора Олександра ІІ 1864–1866 рр. До останніх років життя великий трудівник Даль доповнював і корегував єдину таку авторську лексикографічну працю. Остаточна її версія, що вийшла вже по його смерті 1880–1882 рр., містить понад 200 000 слів. Алфавітно-гніздовий метод, який уперше застосував укладач, повною мірою відбиває побут, мистецтво, вірування й світобачення простого люду. Тлумачачи значення слів, Даль широко використовував прислів’я, приказки, фразеологізми. Такі ілюстрації дають повну картину життя селян. Російська Академія наук ще за життя В.І. Даля разом з обранням почесним академіком присудила йому свою найвищу нагороду – Ломоносівську премію. Географічне товариство нагородило золотою Костянтинівською медаллю. Дерптський університет прислав диплом про надання премії Геймбюргера. 
Права видати друге, виправлене й доповнене самим автором видання «Тлумачного словника живої великоруської мови Володимира Даля» та інші твори письменника викупили у спадкоємців найбільше російське видавництво Товариства М.О. Вольфа. Перше восьмитомове повне зібрання творів Козака Луганського випущено за життя автра цим таки видавництвом 1861 року. Йому ж належить і найповніше на сьогодні десятитомове зібрання 1897–1898 рр., до якого, на жаль, не увійшли всі твори В.І. Даля, зокрема книжки для дітей, фольклорні дослідження.
Даль помер 22 вересня за старим, або 4 жовтня за новим стилем 1872 року. Щоби бути ближчим до народу, служінню якому він присвятив усе своє життя, лютеранин за конфесією незадовго до смерті обирає православне віровизнання. Похований він у Москві, на Ваганьківському цвинтарі, в одній могилі зі своєю другою дружиною. На його могилі стоїть пам’ятник роботи Л.В. Даля. Але найкращим пам’ятником Далю є народна пам’ять. 
Дев’ятнадцять років його життя пов’язані з Україною. Тут він народився, тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, сюди він неодноразово повертався в службових справах і щоб відпочити душею, зміцнити здоров’я. Серед найближчих його друзів видатні діячі української культури, вихідці з України. У своїх творах він оспівує красу й працелюбність найспівучішого в світі народу: «Пісні й думи для Малоросії все: і життєпис великих людей її, і поезія войовничого, лицарського її життя, і, нарешті, історія політичних зламів, що були в Украйні во время оно» (В.І. Даль). Багато сил витратив він для збереження українського фольклору й становленню літературної української мови. Даль віддав належне місцю свого народження, обравши літературний псевдонім Козак Луганський – і луганці шанують свого земляка.
 
У Луганську створено цілий комплекс пам’ятних місць, пов’язаних з ім’ям В.І. Даля, Козака Луганського. Це перший пам’ятник, створений луганськими скульпторами Овчаренком і Орловим та встановлений 1981 року. Одна з перших вулиць нашого міста від 1976 року носить ім’я великого луганця. 1986 року відкрив двері для відвідувачів Літературний музей В.І. Даля. У Луганській спеціалізованій школі № 5 упродовж багатьох років проводять активну роботу з увічнення пам’яті В.І. Даля. Від 2001 року регулярно проводять обласні конкурси творчих робіт серед школярів «Мій земляк В.І. Даль». 2001 року Східноукраїнському національному університетові присвоєно ім’я Володимира Даля і на території закладу 2010 року відкрито пам’ятник збирачеві народного слова роботи М. Можаєва.
 
Довідку склали: ст. наук. співроб. Літературного музею В.І. Даля Кульбацька Л.І.,
зав. філ. Літературного музею В.І. Даля Соколова Л.П.

English

Vladimir Ivanovich Dahl – Kazak Lugansky

Brief Biography

The XIXth century, century of the Russian Empire’s peoples development and self-consciousness produced a galaxy of scientists, musicians, and writers who reflected this process. One of the most brilliant representatives of this generation is our fellow-townsman Vladimir Ivanovich Dahl, the keeper of the living folk word, “…a student, collecting a grain by a grain everything he had heard from his teacher, a living Russian language, all his life”.
A life at the edge of centuries makes us pay special attention to the great personality of V. Dahl a public and state figure, ethnographer, collector of folklore, linguist, philosopher and thinker, writer, poet, interpreter, polyglot, surgeon, teacher, zoologist, botanist, navy officer, inventor and even a museum keeper.
V. I. Dahl was born on November 10 (November 22, the new style), 1801 in the town of Lugansky Foundry Zavod (Yekaterinoslav province) to the family of a physician. His father, Johan Christian (Ivan Matveevich) von Dahl (1764-1821), Dane by nationality together with all his family-members vowed fidelity to Russia in Peter and Paul Church in the settlement of Kamenny Brod (now the oldest district of Lugansk) on December 14, 1799. His mother, Julia Maria Freitag (1771-1859) German and French by birth, a well-educated woman fluent in several European languages and having a musical talent brought up their children herself. By the time of entering Naval Cadet School in 1815, Vladimir as well as his junior brother was “taught Russian, French and German languages, mathematics and drawing”. V. Dahl’s name was among the names of the fifteen best graduates together with the names of his close friends Zavalishin and Novosilsky. V. Dahl’s first steps in literature were made at this time. “Day diary kept on Brig “Phoenix” … by naval cadet Vladimir Dahl, poem “ Vadim” which survived to our days belong to this period. In 1819 midshipman Vladimir Dahl was the first to be given an assignment to the Black Sea Fleet. Nikolaev, the city where V. Dahl had spent his childhood and youth, was the port of his destination..
In Nikolaev V. Dahl wrote two one-act comedies and “Novel in letters”, and it was here that he took to the theatre and folklore. A sudden death of his father in 1821; six months’ arrest for composing an epigram on vice- admiral A. S. Greig , the Black Sea Fleet commander in chief; the verdict of ‘not guilty’ and further career promotion and expiring of the obligatory military service term made V. Dahl think about his future. On January 1, 1826 he entered medical faculty of Dorpat University. Later he called this period “… a time of delight and a golden age of our life”. Side by side with considerable success in surgery, physics, mathematics, philosophy and astronomy, V. Dahl continued trying himself in literature. In 1827 the journal “ Slav” published two of his poems but they were unnoticed by the reading audience.
The Russian-Turkish war (1828-1829) made a lasting impression on V. Dahl’s life. Having passed his exams ahead of time and defended his doctor thesis, V. Dahl enrolled the army. Thousands of operations and saved lives, thousands of new words: “ Talks with soldiers from all parts of vast Russia provided me with a rich stock of words for language investigation” [Parting words, 1863, - V. I, C.III]. During Polish campaign V. Dahl supervised a pontoon-bridge construction and its destruction before enemies’ eyes.The retired navy lieutenant, regimental doctor V. Dahl was awarded the Order of St. Vladimir and Emperor’s diamond finger ring.
Since March 1832, V. Dahl headed the “eye department” of St. Petersburg land force hospital, where he operated dozens of ophthalmological patients. Autumn saw V. Dahl’s first book “Russian Fairy Tails from spoken folk legends language into civil (civic) letter transcribed and to the mode of life adapted, with current proverbs and sayings decorated by Kazak Vladimir Lugansky”. The book became an important landmark in V. Dahl’s life. It gave rise to his acquaintance with Alexander Pushkin who not only approved V. Dahl’s book but also supported his idea of compiling a dictionary of folk language. Biting satire with regards to the powers that be was hidden under the elegant Russian folk word. The author was arrested, the book printing was withdrawn and destroyed. At once the name of V. Dahl became known to men of letters.
In 1833, having married Julia Andre, Vladimir Dahl left his work and changed his place of living: he was appointed a special mission official to Orenburg Krai governor-general V.A. Perovsky. Seven years spent in the farthest part of the Empire revealed the state, literary, and scientific potential of Kazak Lugansky, councilor of State, well-known writer, corresponding member of the St. Petersburg Academy of Science (natural sciences). It was here that V. Dahl experienced happy years of family life, lost his beloved wife and was left with two small children. He married the graduate of Patriotic Institute Ekaterina Sokolova and left for St. Petersburg in 1840. From 1841 to 1849 the family of V. Dahl, the secretary to independent principality deputy minister and later, the Minister of Domestic Affairs was living in Petersburg. His swift career of a state office employee was accompanied by success in literature. In the 40s Kazak Lugansky wrote in traditions of “natural school”. Especially good were his philological essays: “Cossack from the Urals”, “Petersburg Dvornik (Janitor)”, “Russian Muzhik” and many others. “He is not a poet, he has neither imagination nor desire to create fiction characters, he always sees a deal and looks at any thing from practical point of view”, wrote N.V. Gogol, the founder of the natural school, about V. Dahl.
His delicate power of observation and perfect knowledge of life contributed to the creation of series of stories for the mass reader: “ A book for lower ranks of Imperial Cossack military forces”, “Soldiers Spare Time”, “Sailors Spare Time”, “Pictures of Russian life”. One can’t but mention the role of Vladimir Dahl in the foundation of the Russian Geographical Society, the biggest and the most effective social scientific center. Its first constituting meeting was held in V. Dahl’s flat on September 19, 1845. Life in Nizhniy Novgorod was the next important period for V. Dahl. It was there that V. Dahl’s love for people revealed itself, and it was not in his abstract reasoning but in concrete deals. V.Dahl devoted ten years of his life to the service to serf peasants who were the least protected people of the Russian society at that time. Apart from performing his direct duties as the Manager of the apanage principality office in Nizhniy Novgorod he did a lot to protect peasant from the tyranny of local officials. He treated peasants, and even their cattle, with homeopathic grains, opened a homeopathic pharmacy and a hospital with 50 beds. In a short space of time he improved the system of educating peasant children, particularly, girls, which was especially important. He was awarded the St. Stanislav First Class Order for this work.
V. Dahl presented his personal report on the abolition of serfdom as he realized the importance and necessity of progressive changes in the social status of peasants. Nizhniy Novgorod province was a unique place where the largest fairs in Russia were held which attracted a lot of people from other places. Mixing with people V. Dahl was able to collect the incredible number of words, proverbs, by-words and sayings as well as the collection of cheap popular prints.
By 1853 he had systematized over 30 thousand Russian proverbs. But it was only in 1862 that the collection giving a vivid picture of the world outlook of the Russian people was published. And on its title-page V. Dahl made the inscription “The proverb is not to be judged”. In 1858 V. Dahl had to resign because of misunderstanding between him and the new minister of the local department and the local governor. In 1859 his family moved to Moscow. At last he could devote all his time to the preparation of “The Defining Dictionary”, his opus magnum, for publication. The first volume was published in 1863 with the money of the Society of Russian Literature whose active member V. Dahl was.
The publication of the other volumes in 1864 – 1866 was financed by the emperor Alexander II. V. Dahl worked at the additions and alterations to his unique author’s lexicographical work till the kast days of his life. Its final version came out in 1880-1882, when V. Dahl was already dead, and contained over 200 000 entries. V.Dahl was the first to use the alphabet-cluster arrangement of words. Proverbs, by-words and phraseological units were widely used by V.Dahl to explain the meanings of words and to show the life of peasants in full measure.
The Russian Academy of Sciences elected V. Dahl honorary member of the Academy and rewarded him with their highest reward – the Lomonosov prize. The Geographical Society rewarded him with the Konstantin meDahl. The university of Dorpat sent him the diploma about his being awarded Geimburger prize.
The biggest Russian publishing house “M.O. Wolf & Partners” bought the right to publish the second edition of “The Defining Dictionary of the Living Great Russian Language”, revised and complemented by the author himself, and other books by V. Dahl from his heirs. The first 8 volume complete works by Kazak Lugansky were published by this publishing house in 1861, in the author’s life-time. In 1897-1898 they also published the most complete10 volume works by V. Dahl which unfortunately did not include all the works by V. Dahl, for example, books for children, essays on folklore.

Français

 Vladimir Ivanovich Dahl – Kazak Lugansky

 Brief Biography

Le XIXe siècle qui vit se faire et s’affermir la conscience nationale des peuples de l’Empire Russe forma une pléiade de savants, musiciens, écrivains qu’on peut considérer comme le miroir du processus. Un des représentants de cette génération des plus brillants est notre compatriote, Volodimir Ivanovitch Dahl, conservateur des parlers populaires spontanés, « ... apprenti qui ramassa toute sa vie durant, grain à grain, ce qu’il avait appris de son maître, la langue russe vivante ».
Du haut du XXIe siècle on perçoit pleinement l’envergure de la personnalité de l’homme publique et politique, ethnographe, folkloriste, linguiste-polyglotte, philisophe et panseur, écrivain et poète, traducteur, chirurgien, pédagogue, zoologue et botaniste, officier de marine, inventeur, conservateur de musée.
V.I. Dahl naquit le 10 novembre, ancien style (le 22 novembre, nouveau style) 1801 à Lougansk, connu à l’époque par sa fonderie, de la province d’Ekatérinoslave dans la famille de médecin. Son père, Johann Christiane Dahl (1764 – 1821), Danois de naissance, jura avec toute sa famille dévouement à La Russie le 14 décembre 1799 à l’église Petropavlovsky de la localité Kamenny Brod (actuellement l’arrondissement le plus ancien de Lougansk).
Sa mère, Julie-Marie Freitag (1771 – 1859), demi-Allemande, demi-Française, très cultivée et musicale, parlant quelques langues européennes, instruisit ses enfants elle-même. A son entrée au Corps des cadets de Marine en 1815, Volodimir, ainsi que son frère cadet « s’y connaissent en langues et littératures russes, françaises et allemandes, en mathématiques et en dessin ». Le nom de Volodimir Dahl figure parmi les 15 meilleurs promus du Corps à coté de ses amis intimes, Zavalishine et Novosilsky. De cette période datent les premières prises de plume conservées jusqu’à nos jours, « Journal pris au bord du brick « Phénix » par l’aspirant de marine Volodimir Dahl », poème « Vadime ». En 1819 le maître principal de la marine Volodimir Dahl se fait affecter à la Flotte de la mer Noire, au port de Nikolaev où il vécut son jeune âge.
C’est ici que V. Dahl écrit deux comédies à un acte, « Un roman épistolaire », c’est là qu’il se passionne pour le théâtre et le folklore. La mort subite du père en 1821, la mise aux arrêts de six mois pour avoir composé un épigramme contre le commandant de la Flotte de la mer Noire, vice-amiral A.S. Greigue, suivie d’une sentence de non-culpabilité et d’un avancement de grade, l’expiration du service obligatoire – tout cela le fait répenser sa destinée. Le 1 janvier 1826 V. Dahl est admis à la faculté de médecine de L’Université de Derpte ( actuellement Tartou, en Estonie). Il nomma par la suite cette période « le temps de l’enthousiasme et l’âge d’or de notre vie ». Parallèlement aux progrès manifestes en chirurgie, physique, mathématiques, philosophie et astronomie il poursuit ses essais littéraires. En 1827 la revue « Slave » publie ses deux poèmes, non remarquées par l’ensemble des lecteurs.
La Guerre russo-turque de 1828 – 1829 laissa une empreinte ineffaçable dans la vie de V.I. Dahl. Ayant passé ses examens avant terme et soutenue une thèse de doctorat, il fera les chemins de la guerre. Des milliers d’opérations, des milliers de vies humaines sauvées, ainsi que des milliers de mots inscrits pour le nouveau dictionnaire. Il écrivait dans son « Souhait de bon lecture » en 1863 : «  Les causeries avec les soldats venus de toutes les régions de l’immence Russie ont considérablement enrichi mes reserves pour l’étude de la langue ».
Pendant la guerre de Pologne V. Dahl dirige la construction d’un pont d’équipage qu’il détruit ensuite d’emblée sous les yeux de l’ennemi perplexe. Cela rapporte au lieutenant de la marine à la retraite et médecin militaire l’Ordre de Saint Vladimir et un anneau au diamant impérial.
Depuis mars 1832 il dirige le département oculaire de l’Hopital militaire de Saint-Petersbourg où il fait des dizaines d’opérations pour enlever la cataracte. Cet automne il voit paraître son premier livre « Contes russes de la tradition populaire orale exposés en langue correcte, adoptés à la vie quotidienne, garnis de proverbes courants par le Cosaque Volodimir de Lougansk ». Ce livre fit sa destinée. Il donne l’occasion tant désirée de faire la connaissance de Pouchkine qui non seulement hautement apprécia le livre mais soutint l’idée de créer le dictionnaire de langage populaire. Sous les écrits ingénieux du folklore russe se cachait une satire mordante dirigées contre les autorités tsaristes. De ce fait V. Dahl est arrêté, tout le tirage du livre est saisi et détruit. Du coup il devient connu dans le monde littéraire.
En 1833 il se marie avec Julie André et change d’emploi et de domicile. Il vient travailler comme fonctionnaire spécial aux ordres du gouverneur de la région d’Orenbourg, V.A. Pérovski. Les sept ans passés au coin perdu de l’Empire russe vont former grâce à ses talents un homme d’état, un écrivain, un savant et enfin le Cosaque de Lougansk. De simple conseiller modeste il deviendra le membre correspondant de l’Académie des sciences de Saint-Petersbourg (section naturelle). C’étaient les plus heureuses années de sa vie conjugale qui, maleureusement, s’interrompent par la mort de sa femme bien aimée. Resté avec deux petits enfants, V. Dahl se remarie en 1840 avec Katia Sokolov qui vient de sortir de l’Institut patriotique.
La famille de V. Dahl qui occupe le poste de secrétaire du Ministre des apanages puis du Ministre de l’Intérieur demeure à Saint-Petersbourg dans le bâtiment du Ministère. La carrière impétueuse du fonctionnaire va de pair avec ses succès littéraires. Aux années 40 le Cosaque de Lougansk écrit ses oeuvres dans la foulée de « L’école naturelle ». Sont surtout appréciés ses essais naturalistes : « Le cosaque de l’Oural », « Le consierge de Petersbourg »,  « Le moujik russe » parmi autres. Voila ce qu’un des fondateurs de « L’école naturelle » N. Gogol écrivait de V. Dahl : «  Ce n’est pas un poète, il ne possède pas l’art d’invention et il ne désire même pas faire de la fiction. Il voit partout les faits réels et regarde chaque chose du côté pratique ». Grâce au fin don d’observation et à une bonne connaissance de la vie dans ses multiples manifestations V. Dahl écrivit toute une série de récits pour des gens simples, à savoir : « Le livre pour les sans grades des troupes de cosaques d’Empereur », «  Les loisirs des soldats », «  Les loisirs des marins », « Les images de la vie russe ». On ne peut pas oublier son rôle dans la création de la Société géographique russe qui fut un des plus grands centres publics efficaces de recherches scientifiques. Un fait éloquant : la réunion constituante de la Société eut lieu le 17 septembre 1845 dans l’appartement de V. Dahl.
La période de vie a Nijni Novgorod devient une nouvelle étape importante pour Volodimir Dahl. L’amour sincère que V. Dahl éprouve pour le peuple se révéla chez lui dans des œuvres concretes et non dans de belles phrases et des raisonnements decollés de la réalité.
Dix ans furent mis au service de la partie la plus démunie de la société russe, celle des paysans-serfs. Outre ses obligations directes, le chef du service des apanages qu’il était à l’époque à Nijni Novgorod, V. Dahl voyait sa mission principale dans la protection des paysans contre l’arbitraire des bureaucrates locaux. Et qui plus est il soignait des paysans malades, de même que leur betail avec des « particules » homéopathiques. Il ouvrit le département homéopathique de 50 lits à un hôpital et une pharmacie homéopathique.En un court delai il révisa et mit en œuvre le système d’enseignement des enfants paysans et, ce qui est le plus important, celui des filles. Cela lui rapporta l’Ordre de Saint Stanislav du premier degré. La compréhension de l’importance et de la nécessite des changements progressifs concernant la paysannerie est à la base de sa note personnelle sur l’abolition du servage. La situation géographique et économique unique de la région où l’on organisait les foires les plus importantes en Russie lui permit de recueillir une quantité incroyable de mots, de proverbes, de dictons et une collection de chromos. Vers 1853 plus de trente milles de proverbes russes sont systématisés. Pourtant le recueil sur la page de titre duquel l’intransigeant Dahl écrivit: «Le proverbe n’est pas jugé » ne paraîtra qu’en 1862. Cette ouvrage volumineux nous donne l’image intègre de la conception du monde par le peuple.
En 1858 à cause du conflit avec le nouveau Ministre des apanages et le gouverneur de la région Volodimir Dahl fit des démarches pour demander sa démission. En 1859 la grande famille de Dahl s’établit à Moscou. Enfin il eut la possibilité de se consacrer entièrement à la publication de l’œuvre de toute sa vie : « Dictionnaire raisonné du russe vivant ». Le premier tome parut en librairie en 1863 publié pour les comptes de la Société des amateurs du folklore russe dont Volodimir Dahl était un membre actif. Les autres tomes parurent avec le soutien matériel de l’Empereur Alexandre II entre 1864 et 1866. Jusqu’aux derniers jours de sa vie
V. Dahl, le grand travailleur, apporta des compléments et des changements à cet ouvrage lexicographique unique dans son genre. Sa version définitive parue après la mort de V.Dahl en 1880-1882 enregistre plus de 200 000 mots. La méthode de disposition des mots par familles et par ordre alphabetique appliquée par l’auteur pour la première fois, reflète parfaitement la vie quotidienne, le travail, l’art, les croyances et la perception du monde des gens simples. En expliquant le sens des mots Volodimir Dahl largement utilisa des proverbes, des dictons et des tours phraséologiques. De telles illustrations nous offrent l’image complète de la vie des paysans. L’Académie Russe des Sciences dont V. Dahl avait été élu membre honoraire, lui décerna sa plus haute récompence – le prix de Lomonossov. La Société géographique le décora de la médaille d’or de Constantin. L’Université de Derpte lui envoya le diplôme confirmant l’attribution du prix Gueimburger.
Les droits de publication de la deuxième édition du « Dictionnaire raisonné du russe vivant » corrigé et complété par l’auteur même, ainsi que des autres livres de l’écrivain furent rachetés chez ses héritiers par le plus important maison d’édition russe de l’Association de M.O. Volf. Pour la première fois les œuvres complètes du Cosaque de Lugansk en huit volumes furent publiées du vivant de l’auteur par les mêmes  éditions en 1861. Ce sont elles qui publièrent ses œuvres complètes en dix volumes datées de 1897-1898. Mais, les plus intégrales qu’elles soient elles ne contiennent pas de telles ouvrages de V. Dahl que les livres d’enfants et les recherches folkloriques.
V. Dahl mourut le 4 octobre, nouveau style (le 22 septembre, ancien style) 1872. Il était luthérien mais pour être plus proche du peuple au service duquel il avait consacré toute sa vie, il changea de confession pour l’orthodoxie. Il fut enterré à Moscou au cimetière Vagankovo dans la même tombe où gisait sa deuxième épouse. Sur sa tombe fut inslaté le monument créé par L.V. Dahl. Mais le meilleur monument pour V. Dahl est un bon souvenir populaire.
Dix-neuf ans de sa vie sont liés avec l’Ukraine. C’est ici qu’il naquit, y passa son enfance et son adolescence, il y revint bien des fois pour ses affaires, pour reposer l’âme et rétablir sa santé. On comptait parmi ses amis les plus proches les hommes illustres de culture, ressortissants d’Ukraine. Dans ses oeuvres il chante la beauté et l’assiduité du peuple le plus mélodieux du monde: «Les chansons et les doumas pour la Petite Russie sont tout: ce sont les vies de ses grands hommes, la poésie de sa vie guerrière, chevaleresque, et, enfin, l’histoire de ses révolutions politiques qui eurent lieu en Ukraine au temps de jadis. » (V.I. Dahl). Il déploya un grand effort pour conserver le folklore ukrainien et pour fixer la langue ukrainienne littéraire. V. Dahl rendit hommage à la ville où il était né, ayant choisi le nom de plume de Cosaque de Lougansk, et les habitants de Lougansk gardent la mémoire de leur compatriote.
A Lougansk on a créé un ensemble de sites mémoriaux liés au nom de V. Dahl, Cosaque de Lougansk. C’est le monument, créé par les sculpteurs de Lougansk Ovtcharenko et Orlov, inauguré le premier en 1981. Une des rues de notre ville depuis 1976 porte le nom de son grand habitant. En 1986 le Musée littéraire Volodimir Dahl a ouvert ses portes aux visiteurs. Au fil des années l’école spécialisée № 5 déploie une activité pour immortaliser la mémoire de V. Dahl. Dès 2001 on organise régulièrement les concours régionaux de travaux créateurs des écoliers du genre «Mon compatrioite V.I. Dahl». En 2001 l’Université Nationale Est- Ukrainienne a reçu le nom de Volodimir Dahl et en 2010 y a été inauguré le monument au folkloriste créé par N. Mojaev. 

Español

KAZAK LUGANSKIY – VLADIMIR IVANOVICH DAL

Biografía breve

El siglo XIX es un siglo del desarrollo y formación de la identidad nacional de los pueblos de la imperia Rusa, lo fue reflejado por muchos científicos, músicos, escritores de aquel siglo. Uno de los eminentes representantes de aquella generación es nuestro compatriota Vladimir Ivanovich Dal , coleccionista de habla popular, “ alumno, quien reune poco a poco todo lo que escucha de su maestro de habla rusa viva.”
La vida a la vuelta del siglo nos obliga a prestar atención a la grandeza de la persona pública, etnografo, folclorista, linguista, filósofo, escritor, poeta, traductor, poliglota, cirujano, profesor, zoólogo, botánico, oficial naval, inventor, empleado de museo.
 
V.Dal nació el 10 de Noviembre según el estilo antiguo y 22 según el estilo nuevo 1801 en Lugansk fábrica de fundición (Ekaterinoslavskaya provincia) en la familia de doctor. El padre Iogann Cristian (Ivan Matveevich) Dal (1764-1821) danés, al 14 de Diciembre 1799 con su familia tomó el juramiento de lealtad en la iglesia a Pedro y Pablo en el pueblo Kamennyy Brod (ahora la más antigua región en Lugansk). La madre Julia-Maria Freitag (1771-1859), semialemana y semifrancesa, buén educada, dominaba unas lenguas extranjeras europeas, musical, ella misma enseñaba a sus hijos. Cuando Vladimir ingresó en el cuerpo de cadetes en 1815 éste como su hermano menor conocían ruso, francés, alemán, matemáticas y dibujo. Sus amigos Zalivashin y Novosilskiy y él mismo eran de 15 mejores graduados . En aquel período fueron escritos sus primeras obras existentes actualmente “Diario en el bergantín “Fenix” del guardia marina Vladimir Dal”, poema ‘Vadim”. En 1819 el suboficial Dal fue el primero quien se dirigió a Chernomorskiy flota, ciudad Nikolaev. Era ciudad donde pasaron su niñez y juventud.
Allí Dal esribió dos comedia con un acto, “La novela en las cartas”, fue aficionado al teatro y folclore. La muerte súbita de su padre en 1821, seis meses del arresto al esribir el epigrama en el vice almirante comandante de Chernomorskiy flota A.S.Greig, absolución, promoción hicieron pensarle en su vida futura. Al 1-ro de Enero de 1826 Dal se fue inscrito en la facultad médica de la universidad Derpt. Aquel tiempo era nombrado por Dal como “ tiempo de placer y siglo de oro de nuestra vida”. Junto con los grandes éxitos en la cirugía, fisica, matemáticas, filosofía, astronomía seguía tratando en sí mismo en la literatura. En 1827 fueron publicados dos sus versos en la revista “Eslavo” que se quedaron sin la atención de la pública.
La guerra entre Rusia y Turquía 1828-1829 quedó una marca indeleble en la vida de V.Dal. Al pasar los exámenes externamente y defender su tesis doctoral fue a la guerra. Miles de operaciones, vidas salvadas y miles de palabras escritas: “ La conversación con los soldados de diferentes regiones de Rusia me daron abundante oferta para estudiar la lengua” . Durante la guerra contra Polonia bajo la dirección de Dal el puente primeramente fue construido y luego fue destruido ante los ojos del enemigo, el médico del regimiento fue condecorado con el orden de Santo Vladimir y anillo del imperador con diamantes.
Desde el marzo de 1832 Dal encabeza el departamento oftalmológico en el hospital militar de San Petersburgo, hizo docenas operaciones oftalmológicas para liquidar catarata. En otoño se publicó el primer libro “Cuentos rusos colecciona- dos por Kazak Vladimir Luganskiy” . Este libro se hizo muy importante. Finalmente tuvo una ocasión de conocerse a A.S.Pushkin, quien no sólo apoyó el libro sino mantuvo la idea para crear el diccionario de lengua popular. En el libro fue ocultada una sátira sobre los poderes. El autor fue detenido, los libros se liquidaron. Inmediatamente el nombre de Dal se hizo conocido entre los escritores.
En 1833 se casó con Julia Andre, cambió el puesto de trabajo y vivienda: trabajaba de empleado por asignaciones especiales con el general-governador de la provincia Orenburg V.A.Petrovskiy. Durante 7 años en esta provincia se descubre su potencial público, literario,científíco de consejero estatal, escritor famoso Kazak Luganskiy, miembro científico de San Petersburgo Academia de ciencias naturales. Su feliz matrimonio y pérdida de su esposa querida. Teniendo dos hijos pequeñitos se casó otra vez con Catalina Sokolova, graduada del instituto patriota.
Desde 1841 hasta 1849 su familia del secretario de ministro de pago, más tarde ministro de asuntos interiores, vive en San Petersburgo en el edificio del Ministerio Interior. Tiene muchos éxitos literarios. En los años cuarenta la creación de Kazak Luganskiy se desarrolla en el estilo “escuela natural”. Los más buenos ensayos fisiológicos son “Kazak de Ural” , “Conserje de Petersburgo”, “Hombre ruso” y otros.
“ El no es poeta, no domina arte de ficción, el ve todo realmente” – escribe uno de los fundadores de esta escuela Nicolay Gogol sobre Dal. La observación sútil
y buén conocimiento de la vida contribuyeron a la creación de los ciclos de los cuentos para el pueblo: “El libro para los rangos inferiores del ejército de kazak”, “Ocio de soldados”, “Ocio de marineros”, Imágenes de la vida rusa”. Debe tenerse en cuenta su papel en la creación de la Sociedad rusa geográfica, la más grande y una de los centros más resultativos científicos y de investigación : su primera reinión tuvo lugar en el apartamento de Dal al 19 de Septiembre de 1845.
 
La etapa siguiente en la vida de Dal comienza en Nizhni Nóvgorod. El amor sincero de Dal al pueblo manifestaba en las acciones concretas pero no en los razonamientos bonitos y ilusorios.
Dal dio diez años de su vida para el campesinado ruso indefenso. Además de sus obligaciones de servicio, el administrador del buró feudal de Nizhni Nóvgorod defendía a los campesinos del arbitrio de los funcionarios. Además de esto curaba a los campesinos y también su ganado con la ayuda de « los granos » homeopáticos, abrió la sección homeopático en el hospital con 50 camas y la farmacia homeopática. En el brevo plazo revisó y arregló el systema de la instruccion de los niños de los campesinos y de las chicas que era muy importante. Para eso Dal se consiguió por el orden de Santo Stanislav del primer grado. La comprensión de la importancia de los cambios con relación a los campesinos era una base de la nota personal de la anulación del régimen de servidumbre. La disposición económica y geográfica era única. Allí las grandes ferias fueron realizadas en Rusia. Eso permitió para recoger la gran cantidad de las palabras, los proverbios y la coleccíon de las xilografías. 30 000 de los proverbios del pueblo ruso fueron sistematizados por la temática en 1853. La colección en la cual sobre la primera plana Dal escribió « El proverbio es no para la discusión » apareció en 1862. La colleción más grande dio la imagen integra de la concepción de mundo del pueblo.
En 1858 por el conflicto con el nuevo ministro y local alcalde, Dal empiezó a ocuparse de la renuncia. Y en 1859 la familia grande de Dal trasladó a Moscu. El empiezó a ocuparse sobre la preparación de la prensa de su diccionario. El primer tomo apareció en 1863 con los recursos de la Sociedad de los aficionados a la lengua rusa, en que Dal era el participante activo.Los siguientes tomos aparecieron con el apoyo financiero del Imperador Alexander II en 1864-1866. Toda la vida el gran laborioso Dal trabajó para las adiciones y cambios de su gran obra científica. La última versión de su diccionario que apareció en 1880-1882 después de su muerte contiene 200 000 palabras. El metodo del alfabeto, por la primera vez usó por el autor, refleja el modo de vida, labor, arte, creencia y concepción del mundo de pueblo. Dal aprovechaba extensamente los proverbios y refranes. Esta illustración muestran la vida de los campesinos. La Academia rusa de Ciencias condecoró a Dal con su Lomonosov premia superior. La Sociedad Geográfica le había premiado con la Konstantinov medalla de oro. Derpt Universidad había dado Geimburger premia.
La gran editorial de M.O. Wolf compró los derechos para la publicación de la segunda edición de Dal diccionario con los adiciones y cambios. En la vida de Dal esta editorial publicó la primera colleción de ocho tomos de sus obras de Kozak Luganskiy en 1861.
Dal murió al 4 de Octubre de 1872. El dedicó su vida para el pueblo y antes de su muerte llegó a ser ortodoxo. El se enterró en Moscu en Vagankov cementerio con su segunda esposa en una tumba. El mejor monumento a Dal es la memoria de pueblo.
19 años de su vida fueron relacionados con Ucrania. Allí nació, pasaron los años de su niñez y juventud, allí volvía muchas veces para trabajar, descansar y curarse. Muchos eminentes personas de cultura ucraniana fueron sus amigos. En sus obras Dal describe la belleza y trabajo duro del pueblo más melodioso en el mundo. Muchas fuerzas Dal dio para conservar el folclor ucraniano y establecer la lengua ucraniana literaria. Vladimir Dal rindió homenaje al lugar donde había nacido, eligiendo seudónimo literario Kazak Luganskiy. Los habitantes recuerdan sobre su compatriota.
En Lugansk hay entero complejo de memoriales relacionados con el nombre de V.Dal, Kazak Luganskiy. El primer monumento creado por los escultores Ovcharenko y Orlov fue establecido en 1981. Una de las primeras calles de nuestra ciudad lleva el nombre gran compatriota desde 1976. En 1986 empezó a trabajar el museo literario a V.Dal. Desde 2001 cada año tienen lugar los concursos de las obras de creación entre los escolares « Mi compatriota V.Dal ». Desde 2001 la Universidad nacional de Ucrania Oriental lleva el nombre de Vladimir Dal y en su territorio se estableció el monumento a gran coleccionista popular hecho por N.Mozhaev en 2010.

Deutsch

Wladimir Iwanowitsch Dahl - Der Kosak von Luhansk

Kurze Biographie

Der neunzehnte Jahrhundert, die Zeit der Entwicklung und des Werdens des nationalen Selbstbewusstseins der Völker des Russischen Reichs, schenkte eine Menge von Wissenschaftlern, Musikern, Schriftstellern, die diesen Prozess widerspiegelten. Einer der hervorragenden Vertreter dieser Generation war unser Landsmann - Wladimir Iwanowitsch Dahl, der Bewahrer von dem lebendigen russischen Wort, ´´der Schüler, der sein ganzes Leben sammelte, was er von seinem Lehrer, lebendiger russischer Sprache, hörte´´.
Das Leben um die Jahrhundertwende lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Größe des Staatsmannes, der Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, des Ethnographen, Folkloristen, Linguisten, Philosophen, Denkers, Schriftstellers, Dichters, Übersetzers, Polyglotten, Chirurgen, Pädagogen, Zoologen, Botanikers, Seeoffiziers, Erfinders und sogar Museumsmitarbeiters.
Wladimir Dal war am 10. November(jul.) bzw. 22 November (greg.)1801 in der Lokomotivfabrik von Luhansk in der Familie vom Arzt geboren. Der Vater, Johan Christian(Iwan Matwejewitsch)Dahl (1764-1821), dänischer Herkunft, am 14. Dezember 1799 mit seiner ganzen Familie wird eidlich Russland seine Treue in der Petropawlowskaja Kirche von Kamennyj Brod (heute der älteste Bezirk Luhansks)zusichern. Die Mutter, Julia-Maria Freitag (1771-1859)halbdeutsche, halbfranzösin, gut gebildet, konnte einige europäische Sprachen, sehr musikalisch, hat selbst die Kinder ausgebildet. Zur Zeit des Eintritts in die Kadettenseeschule im Jahre 1815 konnten Wladimir genauso wie sein jüngerer Bruder Russisch, Französisch, Deutsch, Mathematik und zeichnen. Zusammen mit seinen engen Freunden Sawalischin und Nowosilskij ist Wladimir unter den fünfzehn besten Absolventen. Zu dieser Zeit gehören die ersten Schreibversuche wie z.B. „ Tageszeitschrift, die auf dem Schiff „Phönix“ von dem Leutnant zur See Wladimir Dal geführt wurde“ , das Poem „Wadim“. Im Jahre 1819 wird der Unterleutnant zur See Dahl als erster zur Schwarzseeflotte geschickt, Bestimmungshafen ist Nikolajew. Die Stadt, wo er seine Kinder- und Jugendjahre verbracht hat.
Hier schreibt Dahl zwei Einakterkomödien, “Roman in Briefen”, hier fängt sein Interesse an Theater und Folklore an. Jäher Tod des Vaters im Jahre 1821, halbjährige Verhaftung für die Verfassung eines Epigramms über den Befehlshaber der Schwarzseeflotte Vizeadmiral A. Greig, nachfolgender Freispruch mit weiterkommender Beförderung, ablaufender Frist des Staatsdienstes bringen zum Nachdenken über das weitere Leben. Seit dem 1. Januar 1826 ist Dahl als Student an der medizinischen Fakultät der Universität Dorpat aufgenommen. Neben den Erfolgen in Chirurgie, Physik, Mathematik, Philosophie und Astronomie macht er weitere Schreibversuche.
Russisch-türkischer Krieg (1828-1829) blieb für Dahl unvergesslich. Vorzeitig die Prüfungen bestanden und Doktorarbeit verteidigt, zieht er in den Krieg, wo er tausende Operationen durchgeführt hat, tausende Menschenleben gerettet hat und tausende Wörter aufgeschrieben hat.
Seit März 1832 leitet er Augenabteilung von Sankt Petersburger Militärkrankenhaus und führt einige Dutzend ophthalmologische Operationen zur Entfernung der Katarakt. Im Herbst erscheint das erste Buch „Russische Märchen..“ , das als Anlass zur Bekanntschaft mit Puschkin diente, der nicht nur das Buch gutgeheißen hat, sondern auch die Idee der Schaffung des Wörterbuchs der Volkssprache unterstützt hat.
Im Jahre 1833 heiratet Dahl Julia Andre und wechselt sein Dienst- und Wohnort. Glückliche Ehejahre und Tod der geliebten Ehefrau. Allein mit zwei kleinen Kindern geblieben, heiratet Dahl im Jahre 1840 die Absolventin von der Patriotischen Hochschule Ekaterina Sokolowa, mit der er nach Sankt Petersburg zieht, wo er als Minister des Innern tätig ist. Es lässt sich auch nicht vergessen die Rolle, die er in der Schaffung der Russischen Geographischen Gesellschaft gespielt hat.
Die nächste bedeutende Phase des Lebenswegs von Wladimir Iwanowitsch Dahl ist der Aufenthalt in Nischni Nowgorod. Die aufrichtige Volksliebe zeigte Dal nicht nur in den schönsten weltfremden Gedankengänge und Suchen, sondern auch beging er die konkreten Taten.
Zehn Jahre lang hat Wladimir Dal dem Dienst der hilflosen Teil des Volkes und der Teilseingehörigkeit gewidmet. Abgesehen von den direkten dienstlichen Angelegenheiten stellte sich der Leiter des Teilsbüros in Nischni Nowgorod die Hauptaufgabe die Bauernschaft von derWillkür der lokalen Beamten zu schützen. Außerdem behandelte er die Bauer, und sogar die Bauernvieh mit den homoöpathischen „Granula“, gründete homoöpathische Krankenhausabteilung für 50 Betten und homoöpathische Apotheke. In allerkürzester Zeit änderte Dal und brachte in Ordnung das Schulsystem der Bauernkinder und, was besonders wichtig ist, der Mädchen und wurde mit dem heiligen Stanislaw-Orden erster Klasse ausgezeichnet. Das Verständnis der Wichtigkeit und der Notwendigkeit der Vorwärtsveränderungen in Bezug auf die Bauer zeigen auch die Personalzettel über die Abschaffung der Eigenhörigkeit. Die Außschlißlichkeit der wissenschaftlichen und geografischen Lage des Gouvermenten ist der Durchführungsort der größten Messen in der Rus. Das erlaubte ihm eine große Zahl der Wörter, Sprichwörter, sprichwörtlichen Redensarten und die Sammlung der primitiven Bilder anzuhäufen.
Bis zum Jahre 1853 waren mehr als 30 Tausend Sprichwörter von der russischen Bevölkerung systematisiert. Der Band, auf dessen Titelblatt der unversöhnliche Dal geschrieben haben , wird nur im Jahre 1862 erscheinen. Der gröste Band bringt Licht in die Weltanschauung des Volkes.
Im Jahre 1858 begann Wladimir Iwanowitsch sich wegen des Konfliktes mit dem neuen Minister der Teilbehörde und mit dem neuen Gauverneuren um den Rücktritt zu bemühen.
Und im Jahre 1859 zieht die große Familie von Dahl nach Moskau um. Endlich konnte er sich mit der Vorbereitung auf die Presse des Hauptwerkes des ganzen Lebens "des erklärenden Wörterbuchs" vollkommen beschäftigen. Der erste Band war im Jahre 1863 erschienen und war auf die Mittel der Liebhabergesellschaft von der russischen Literatur herausgegeben, dessen tätiger Mitglied W.I. Dahl war. Die nachfolgenden Bände sind bei der Finanzunterstützung Kaisers Alexander der II 1864-1866 herausgegeben. Bis zu den letzten Tagen des Lebens arbeitete der große Arbeitsamer an den Ergänzungen und den Veränderungen im einzigen in seiner Art lexikographischen Werk. Seine endgültige Version, die schon nach dem Dahls Tod 1880-1882 erschien, enthält über 200000 Wörter. Die alphabetische Nestmethode, die zum ersten Mal vom Autor verwendet wurde, widerspiegelt das Alltagsleben, das Werk, die Kunst, das Glauben und den Weltanschauung des bescheidenen Volkes vollkommen. Bei der Erklärung der Wortbedeutung verwendete Dal die Sprichwörter, die sprichwörtlichen Redensarten, die Phraseologismen breit. Die ähnlichen Illustrationen geben das volle Lebensbild der Bauer. Die russische Akademie der Wissenschaften noch bei Lebzeiten von Dal, gemeinsam mit der Wahl vom Ehrenakademiker, hat ihm die höchste Belohnung - den Lomonosows Preis verliehen. Die geographische Gesellschaft hat ihn mit der goldenen Konstantinowsky Medaille belohnt. Die Universität Dorpat hat das Diplom über die Aneignung des Preises von Heimbürger gesendet.
Die Rechte für die Ausgabe der zweiten, von dem Autor korrigierten und ergänzten Ausgabe «des umfangreichsten Wörterbuchs der russischen Sprache von Wladimir Dahl» und andere Bücher des Schriftstellers waren bei den Erben vom größten russischen Verlag der Gesellschaft von M.O.Wolf abgekauft. Die erste achtbändige volle Versammlung der Werke des Lugansk Kosaken wurde von diesem Verlag bei Lebzeiten des Autors im Jahre 1861 herausgegeben. Ihm gehört auch die vollste für heute zehnbändige Versammlung der Werke von 1897-1898, die leider nicht aller Werke von Dahl enthielt. Hierher wurden die Kinderbücher, die folkloristischen Forschungen nicht eingegangen.
Dahl ist am 22. September nach dem alten, oder am 4. Oktober nach dem neuen Stil 1872 gestorben. Um näher zum Volk und dem Dienen zu sein, dem er das ganze Leben gewidmet hat, geht der Lutheraner nach der Konfession kurz vor dem Tod in den orthodoxen Glauben über. Er wurde in Moskau, auf dem Wagan'kovsky Friedhof, in einem Grab mit der zweiten Frau begrabt. Auf seinem Grab steht das Denkmal des Werks von L.W.Dahl. Aber als bestes Denkmal für Dahl dient die Volkserinnerung.

العربية

القرن الثاني عشر كان قرن الازدهار لشعب الامبراطوريه الروسيه ظهر فيها كوكبه من علماء الموسيقا والكتابه عكست هذه الاعمال. أحد ممثلي هذه الكوكبه المشرقه هو( فلاديمير ايفانافيتش دال) حارس الكلمه الروسيه قام بجمع كل ما سمع من مدرسيه ومن الناس في قرنه. بقدر عظمه أعماله الفرديه الخاصه للمجتمع والدوله فكان (أثنوغرافي ، فولكلوري ، لغوي وفيلسوف ومفكر ، كاتب وشاعر ومترجم ، متعدد اللغات ، طبيب جراح ، ومربي ، عالم حيوان ، عالم نبات ، ضابط بحرية ، مخترع ، وحتى عامل في المتحف. ولد فلاديمير ايقانافيتش دال في 10 من نوفمبر عام 1801م في مدينه لوقانسك من عائله طبيب. أبوه يوهان كريستيان (ايفان ماتفييفيش) دال (1764-1821م) بحسب الجنسيه هو دنيماركي في 14 من اكتوبر عام 1799م حصل هو وعائلته على الجنسيه الروسيه. أمه يوليا ماريا فريتاق (1771-1859م) من أبوين الماني فرنسي لديها تعليم ممتاز وتجيد بعض من اللغات الأوربيه ، موسيقيه للغايه ، لوحدها قامت بممارسه تعليم الاولاد. عندما التحق فلاديمير بالبحريه في عام 1815م كان كأخوه الأصغر منه متعلما للأدب الروسي والفرنسي والالماني والرياضيات والرسم. كان أسم فلاديمير ضمن 15 من أفضل الخريجيين ومن هذه الفتره كانت بدايه نجاحاته. وصلت الينا مجله يوميه كان فيها قصيدة (فاديم) من ضابط البحريه فلاديمير. في عام 1819م حصل على تعيين في اسطول البحر الاسود بميناء مدينه نيكالايف المدينه التي قضى فيها طفولته. في هذه المدينه كتب روايتين فكاهيتين (حب بالرسائل ) ومن هنا بدء ولعه بالمسرح والفولكلور، وفجأه موت أبوه الذي أحزنه. في عام 1821م اعتقل سته أشهر لتأليفه الساخر لقائد أسطول البحر السود ، وبقرب انتهاء مده خدمته جعله يفكر بمصيره المستقبلي. في 1 يناير 1826م فلاديمر تم قبوله بكليه الطب. في عام 1827م في مجله (سلافيانين) طبعت له قصيدتان ولكنهما بقاتا دون أهتمام من القراء. الحرب الروسيه التركيه عام 1828-1829م بقيت بصمه في حيات فلاديمير حيث أنه قدم أمتحانات الدكتوراه قبل الموعد المحدد له ومضى في طريق الحرب. ألاف العمليات لأنقاذ حياه البشريه وألاف الكلمات المسجله من الحديث مع الجنود بكل المناطق الواسعه بروسيا جعلته يكسب مخزونا كبيرا لدراسه اللغه ، في الحمله البولنديه تحت قياده كازاك لوقانسك حيث صمم وبنى وبعد ذالك دمر على أعين العدو الجسرالعائم لذالك الملازم المتقاعد بسلاح البحريه (كزاك لوقانسك) بعدها كرم بخاتم الامبراطور من الالماس. من مارس عام 1832م قام بأداره قسم العيون في مستشفى بيتربورغ للقوات البريه ، في رصيده الطبي العشرات من عمليات جراحه العيون لأزاله الساد العيني. في الخريف صدر له أول كتاب (الحكايات الروسيه من التقاليد الشعبيه والمدنيه والحياتيه بالأمثال المتداوله) هذا الكتاب كان بالغ الأهميه. وفي الأخير كانت له فرصه بالتعرف على الشاعر والأديب الشهير(بوشكين) الذي وأفق على الكتاب ودعم فكره عمل قاموس للغه الشعبيه. ولكن تحت الحروف الأنيقة للكلمه الشعبيه الروسيه أختبأت هناك معاني هجاء كاوية على ملاك القوه وعليه تم سجن المؤلف وسحب تداول الكتاب وتدميره. ولكن في عشيه وضحاها أصبح أسم فلاديمير دال مشهورا وسط الكتب الأدبيه. في عام 1833م فلاديمير المتزوج مع طفلته قام بتغيير مكان عمله وسكنه بتحديد من المسئول في المهام الخاصة للحاكم العام للمنطقة في حينه. بعد سبع سنوات قضيت في زاوية نائية من الإمبراطورية أنفتح للجمهور كاتب وباحث ومفكر عظيم هو الكاتب المشهور فلاديمير دال ، عضو المراسلات بأكاديميه بيتربورغ العلميه في قسم الطبيعه. سنين الحياه الزوجيه السعيده وموت زوجته الحبيبه أبقاه مع طفلين صغيرين وهذه كانت مرحله صعبه في حياته وفي عام 1840م قبل السفر الى خريجي الجامعه الوطنيه تزوج فلاديمير دال من خريجه الكليه الوطنيه (يكاتيرينا سوكولوفا). من عام 1841 حتى 1849م عاش فلاديمير في بيتربورغ في مبنى وزاره الداخليه وفي سرعه بالعمل في القطاع العام مصحوبه بالنجاح في الأدب في الأربعينيات إبدعات كازاك لوقانسك تطورت تماشيا في مؤلفاته (المدرسه الطبيعيه) وخصوصا بملامحه الفسيولوجيه الجيده : (كازاك الاورال) (بواب بيتربورغ) (الرجل الروسي) وغيرها من المؤلفات. هو ليس شاعر ولا يمتلك الخيال الفني ، ولا يمتلك حتى الرغبه في الأنتاج الأبداعي ، بل هو يرى الأعمال في كل مكان ويتطلع على كل شئ من كل جانب ، وقد كتب عن دال أحد مؤسسي هذه المدارس (ن.ف. قوقل). الملاحظه الدقيقه والمعرفه الجيده للحياه في جميع مظاهرها ساهمت في خلق دورات كاملة من القصص للشعب : ( كتاب للجنود) ( الراحه العسكريه) (راحه البحاره) ( صور من الحياة الروسية). من المستحيل عدم ذكر دوره في تكوين الجمعيه الجغرافيه الروسيه الأكبر ووأحده من أنجح مراكز بحوث العلوم الاجتماعية : حيث تم عقد الاجتماع الأفتتاحي الأول بمنزل فلاديمير في 19 سبتمبر عام 1845م. في مراحل حياته أظهر فلاديمير حبه الحقيقي والعميق للشعب حيث أنه لم يظهره في الجمال والبعد عن واقع الحياة واعتباراتها بل كانت في أعمال محدده. عشره أعوام حاول مساعده الطبقه المضدهده في المجتمع الروسي ، بجانب عمله الذي كان يزاوله حاول حمايه الفلاحيين من التعسف من قبل البيروقراطيين المحليين وغير ذالك قام بمعالجه الفلاحيين ومعالجه ماشيتهم بالأعشاب وفتح قسم العلاج بالأعشاب بالمستشفى بسعه خمسين سرير وصيدليه خاصه بالأعشاب وفي وقت قصير قام بأعاده النظر في التعليم وأنشاء نظام تعليمي لأطفال الفلاحين وبالأخص للبنات لذالك حصل على ميداليه تكريميه. فهمه المهم لضروره تغيير العلاقه مع الفلاح البسيط كانت مدونه في كتاباته الخاصه الذي دعى فيها بإلغاء العبوديه. وللموقع الجغرافي المهم للمقاطعه التي كان يقام بها أكبر المعارض في روسيا سمحت له بجمع عدد لا يصدق من الكلمات والأمثال والحكم ومجموعه من الرسوم الشعبيه. نحو عام 1853م كان قد جمع أكثر من 30 ألف مثل شعبي روسي ولكن هذا الكتاب وللأسف لم يرى ضوء الشمس إلا في عام 1862م والذي أعطى صوره كامله لتوقعات الشعب. في عام 1858م وبسبب خلاف فلاديمير دال مع الوزير الجديد للمقاطعه المحليه قدم دال أستقالته وفي عام 1859م أنتقل هو وعائلته الى موسكو وأخيرا هناك أستطاع طباعه (القاموس الشامل) والذي يعتبر أهم أعمال فلاديمر في حياته. المجلد الأول أصدر في عام 1863م قامت بنشرها جمعيه الأدب الروسي حيث أن فلاديمير كان عضو فعال فيها والمجلد الثاني أصدر في عام 1864-1866م بدعم مالي من الأمبراطور أليكساندر الثاني. الى أواخر أيام حياته عمل فلاديمير على الأضافه والتعديل لعمله الفريد من نوعه. أخر أصدار كان في عام 1880-1882م وذالك بعد وفاته والذي أحتوى على أكثر من 200000 كلمه. حيث أنه ولأول مره أستخدم في مؤلفه نظام الأبجديه التسلسليه وعلى نحو كامل عكس حياه العمل والفن والمواقف والمعتقدات للمجتمع البسيط. لتوضيح معاني الكلمات بشكل أوسع أستخدم فلاديمير الأمثال والحكم والتعابير لتعطي صوره كامله عن حياه الفلاح البسيط. الأكاديميه الروسيه للعلوم أختارته أكاديميا فخريا لها وتلقى الكثير من الميداليات والجوائز من العديد من الجامعات. وبعد وفاته أنتقل حق أصدار المجلد الثاني المعدل والمضاف اليه من قبل المؤلف (للقاموس الشامل) وغيره من الكتب للورثه والتي أشترتها أكبر دور النشر الروسيه التي قامت بأصدار أول ثمان مجموعات كامله من أعمال ومؤلفات كازاك لوقانسك في أيام حياته عام 1861م حيث يرجع له الى اليوم عشرات الأعمال التي جمعها وألفاها 1897-1898م وللأسف لم تستوعب جميع أعماله وهنا لم تدخل كتب الاطفال والدراسات الفولكلوريه أيضا. فلاديمير دال توفي في 4 أكتوبر عام 1879م ولكي يكون أقرب للشعب الذي خدمه طوال حياته بأعماله ومؤلفاته أنتقل الى الدين المسيحي الارثودكسي قبل وفاته. دفن دال في موسكو في مكان وأحد مع زوجته الثانيه ، على قبره نصب تمثال تذكاري له ولكن أفضل ذكرى له تبقى ذاكره الامه. عشرون سنه من عمره قضاها هنا في أوكرانيا هنا ولد وقضى طفولته وسنوات من شبابه الى هنا عاد مرارا إما بطبيعه عمله أو ليرتاح روحيا وصحيا مع أقرب وأعز أصدقائه. وسط أقرب أصدقائه يوجد شخصيات بارزه في الأدب الاوكراني خرجت من أكرانيا. فلاديمير دال في أعماله تغنى بجمال وحب العمل الرخيم للناس في العالم (الأغاني والقصائد وسيره أعظم الرجال وفارس حياتها وتاريخ الثورات السياسيه الماضيه في وقتها في أوكرانيا والكثير من الجهد الذي أعطاه لحفظ الفولكلور الأوكراني وتشكيل اللغه الأدبيه الأكرانيه. فلاديمير دال أعطى ذكرى لمكان ميلاده بأختياره أسمه الأدبي المستعار (كازاك لوقانسك) وسكان لوقانسك يتذكرون أبن بلدهم. في مدينه لوقانسك عملت مجمعات كامله لأماكن تذكاريه بأسم كازاك لوقانسك أول نصب تذكاري قاما بنحته نحاتان من لوقانسك عام 1981م أحد اول الشوارع في مدينه لوقانسك يحمل أسمه من عام 1976م في عام 1986م افتتح المتحف الأدبي بأسمه في المدرسه المتخصصه رقم (5) في لوقانسك وعلى سنوات عديده تدير أعمال نشطه لإدامه ذكرى كازاك لوقانسك. من عام 2001م وبشكل مستمر تقام مسابقات أقليميه لأعمال طلاب المدارس (أبن بلدي فلاديمير دال) وفي عام 2001م جامعه شرق أوكرانيا أعطيت أسم (فلاديمير دال) وعلى ساحتها أفتتح تمثال لهذا العالم العظيم الذي لن ننساه وستبقى أعماله خالده مدى التاريخ .

中国的

卢甘斯克的哥萨克——弗拉基米尔.伊万诺维奇.达理 生平传记 19世纪是俄罗斯帝国人民民族意识高度发展和形成的时期,在这个时期里涌现出了一批优秀的学者、音乐家和作家。而在这闪亮的一代中最为耀眼的明星便是我们的同胞—弗拉基米尔▪伊万诺维奇▪达理。他是现代俄语日常用语的奠基人与保存者,他把俄语尊为自己的导师与明灯,究其毕生收集与其相关的资料和事宜。 生活在19到20世纪交替时期的俄罗斯人民不得不把所有的目光都放在了这个伟大的人的身上。他是一个外交能力突出,有雄才大略的活动家,同时也是优秀的民族学家与民间创作学家。他也身为语言学家,哲学家,作家,诗人,外语学家,翻译家,外科医生,教育学家,动植物学家,发明家。甚至曾涉猎博物馆学以及地质学,并在年轻时担任海军准尉。 弗拉基米尔▪伊万诺维奇▪达理于1801年俄罗斯旧历10月10日,新历10月22日出生在卢甘斯克的一个工厂车间里(隶属当时俄罗斯帝国的叶卡捷琳娜省),并在一个医生家庭中成长。他的父亲,伊尔干▪赫里斯吉安(伊万▪马特维耶维奇)▪达理(1764—1821年),祖籍丹麦。在1799年10月4日带领家族成员于“卡门布罗德”乡村的“彼得罗巴弗洛夫斯基”教堂中宣誓效忠俄罗斯帝国。母亲,尤利娅▪.玛利亚▪弗列伊塔格是一个拥有一半德国血统,一半法国血统的美丽女子。她受到过良好的教育,并精通数门西方语言,喜好音乐,并亲自教授子女课程。1815年末,达理与他的弟弟同期进入海军中等军事学院学习,其相关课程包括有俄语,法语,德语,数学以及美术。在15个最优秀的毕业生名单中,赫然写着达理兄弟的名字。与此同时,达理也是第一次尝试写作,直至今日仍被人铭记的初期作品有:《达理在凤凰号上的日记》,以及长篇诗歌《瓦吉姆》。1819年达理以准尉的身份并以第一名的成绩被派往驻扎于“尼卡拉耶夫”的黑海舰队。那座城市也饱含了达理幼年与青年时期的回忆。 在这里,达理书写了两部单幕喜剧名为《信中的罗曼提克》。也正是在这里,达理开始着迷于戏剧和民间创作。1821年传来了他人生中的第一次噩耗,达理的父亲突然逝世。与此同时达理也由于创作讽刺诗,讥讽当时黑海舰队准将A▪C▪葛列伊克的指挥力而遭到长达六个月的追捕,并最终被逮捕。但随后因各种因由,达理被宣告无罪释放,并因他对舰队曾经做出的贡献对其加封官爵。在服役的这段时期里,达理也不断的思索着自己人生的未来。1821年1月1日,达理取得了捷勒布特斯基医学院的学习资格,后来他称:“那段学习生涯是自己人生中快乐金色的年华”。与达理在外科医学取得的巨大成功一样,他也于同期在物理、数学、哲学以及天文等领域都有所斩获。之后他又继续在文学领域中进行了尝试与钻研。在1872年,他的两篇诗歌出版在了报纸《斯拉夫人》上,但很可惜并未被当时的读者所接受。 1828年到1829年之间爆发了惨烈的土耳其对俄罗斯的战争。这场战争在达理的心里留下了不可磨灭的痕迹。他提前参加了考试,并迅速取得了博士学位。紧接着他义无反顾的奔向战场,在他的手中完成了数以千计的手术,挽救了数以千计士兵的生命。与此同时,达理也书写了长篇文章《战场上士兵的语录》。当时达理还曾任职过波兰建筑公司的总监,但由于战争的影响,他不得不亲手炸毁一座他曾经监理并修筑的浮桥。因此,作为帝国代表的海军中尉亲自授予他帝国荣誉勋章以及金刚石锻造的帝国荣誉指环。 从1832年3月起,他开始成为了圣彼得堡军事学院的眼科医生。其后,他承接了数十例的白内障切除手术,并成功治愈了数名患者。当年秋季他还出版了自己的第一本书《俄罗斯人民的故事》(由卢甘斯克哥萨克弗拉基米尔▪达理编撰与记录)。这本书被后来的人们称作俄罗斯划时代的著作。到最后达理因为书籍编撰上的原因,与著名作家“普希金”会面。普希金不但给于书籍高度的评价,并且对其后达理创作编撰的《国民字典(人民字典)》 提供了宝贵的意见和建议。但不幸的事情还是降临了,由于字典中精美的辞藻隐含了对权贵们的讽刺,书籍刚发行了不到一个小时,作者就被捕入狱,之后书籍也被销毁一空。但就是在这短短一个小时里,达理的名字却响彻了整个文学界。 在1833年,达理终于迎来了自己生活中的幸福时刻,他与名叫尤利娅▪安德烈的女子结为连理,同时也换了工作和住地。同年,达理在“彼洛夫斯基”总督领导下的“布罗格斯基”地区开始从政为官。达理在这个离俄罗斯帝国中心非常遥远的地方驻足了长达整整七年之久。当时,他作为一名非军方的顾问参赞,也逐渐开始展露出治国、写作以及学术上的惊人才华和潜力。同时也身为卢甘斯克著名的作家,和圣彼得堡科学院自然科学部的代理人,逐渐深入人心。幸福美满的婚姻生活并没有持续太久,妻子于1840年因病去世,并留给了他两个年幼的孩子。1840年末达理又遇见了他生命中的第二个女人,一个毕业于叶卡捷琳娜▪萨卡洛娃爱国者学院的毕业生,相恋不久之后他们就结婚了。 从1841年到1849年,达理由于政绩卓著,从总督秘书一职被晋升为内务部管理人员,他们全家也都搬到内务部隶属的大楼居住。达理不但事业上蒸蒸日上,而且在文学上也取得了巨大的成功。在40年代中,达理的文学创造力飞速提升,充分的体现在了他发往自然科学学院的自荐信中,还有一些其它的作品也相当优秀。尤其是短篇《乌拉尔的哥萨克》,《彼得堡的街道清扫工》,《俄罗斯男人》等。学校的创始人之一,俄罗斯文学巨匠,尼卡拉伊▪.瓦西里耶维奇▪果戈理对达理评价道:“他不是诗人,也没有诗人般的想象力,他甚至不具备创作文章应有的热情。但他却忠实的记录下他所看到的和所经历的一切”。大量的观察和对生活充分的了解为他创作大量的民间作品提供了巨大的帮助,其中的作品有:《献给哥萨克帝国底层军官们的一本书》、《士兵的闲暇时光》、《水手的闲暇时光》、《俄罗斯生活图集》等。达理还是俄罗斯地理协会必不可少的核心人物,地理协会是科学研究中心最有成果以及影响力的部门:第一次开创性的会议于1845年9月19日在达理的公寓中召开,会议取得了巨大的成果。 在“尼日哥罗德斯基”生活的这段时期是达理人生道路上的另一个重要的阶段。达理真心地热爱着人民,那并不是表现在漂亮的言语和脱离生活本质的探究和论调上,而是实实在在的体现在了实际行动上。 达理花了整整十年的时间为了保护那些俄罗斯社会中的弱势群体,那些皇室领土下可怜的农民们。他不但履行了着皇室领土管理人的职责还不断地把农民从地主和贵族的手中解救出来。除此以外他还利用自己并不丰富的草药学知识救治贫苦的农民和他们手中的家畜。在不断的对草药学的研究和实践后,他还开办了能容纳50人左右的草药医院和草药药店。还利用很短的时间为当地农民的孩子们建立起了合理的教育体系,尤其是重点提升了对女子的教育,为了表彰达理所作出的贡献,国家还颁发给他“斯塔尼斯拉夫”一级荣誉勋章。达理所居住的省份还是得天独厚的经济地理区—具有俄罗斯大公国最大的交易市场,这也使达理能够极大地收集海量的词汇,谚语,俗语,和民间木板画。1853年,达理将他收集超过30000的谚语以目录的形式进行了系统的分类。汇编的时候,达理激昂地在目录写到《谚语无法被镇压》,此书直到1862年才首次面世。这本书中大量的谚语和图片充分向世人展现了俄罗斯人民的世界观和价值观。 1858年,达理因与当地总督和皇室土地管理部门发生了多起冲突,所以不得不停止自己所有的工作。并于1859年举家迁往莫斯科,在此之后的4年里达理一门心思充分利用所有的时间专心编撰《俄语大辞典》。由达理编撰并由文学界诸多人士出资印刷的《俄语大辞典》的第一册终于在1863年呈现在世人的眼前。空前的好评和如潮的反响令俄罗斯皇室也大为赞叹,而后的几册也在1864年至1866年间完成并由皇帝亚历山大二世出资,赞助达理印刷书籍。勤劳伟大的达理即使在生命的最后时刻仍旧在为辞典的添补与修改而鞠躬尽瘁。整部作品的完成与出版是在达理死后的1880年至1882年之间,辞典包含了超过了200000的词汇。达理也是第一个使用“词族法”编撰辞典的作者,通过这种方法也使辞典最大限度的展示了俄罗斯人民的生活习惯、劳动、文化、信仰和处世态度。同时达理也大量运用谚语、俗语、成语和反应人民生活的插图对词汇经行多方面不同角度的解析。社会众多机构也对达理做出的贡献表示赞许:俄罗斯科学院不但授予达理荣誉教授的称号,还颁发给了达理高额的“罗莫洛索夫斯基”科研奖金。地理协会也颁发给达理“君士坦丁”金勋章。捷勒布特斯基大学也于随后给达理发来表彰奖状以及高额的奖金。 俄罗斯最大的出版社的接班人M▪O▪窝里法先生以其长远的眼光提前购买了《俄语大辞典》修改以及再版的版权,他还同时购买了达理所有其它作品的出版权。窝里法先生于达理生前的1861年第一次出版了全八卷的《达理作品集》。其后,他又做了大量的搜集和整理工作,于1897年至1898年出版了全十卷的《达理作品集》。但可惜的是,其中缺少了达理撰写的儿童作品和民间创作调查报告。 达理于1872年旧历的9月22日,新历的10月4日逝世。他倾尽一生为人民服务。他生前曾为路德教徒,此后在逝世前不久又加入东正教。达理死后与他的第二任妻子合葬在了莫斯科最大的“瓦加尼科娃公墓”(最著名的一个莫斯科的§ 墓地§。坐落在俄罗斯的西北区域,Krasnopresnenskaya门§,谢尔盖街道Makeev§15号。面积50公顷)。为了缅怀达理为人民做出的贡献,人们在达理的墓碑前建造了一座达理的雕像。不过,达理为人民所做出的贡献早已像雕像一般矗立在人民的心中。 达理19年的生活都与乌克兰密不可分。他在这里出生,他在这里度过了他快乐的童年和青年时光。他后来多次回到这里,因为只有这里才能使他解放心灵,休养生息。他的几个最亲近的乌克兰朋友也都成为了乌克兰文学界响当当的人物。他也在自己的作品中称赞乌克兰人民是世界上最美丽、勤劳与能歌善舞的民族,在文章中他写道:“为了小俄罗斯(乌克兰的别称)而歌唱和杜梅(乌克兰民间说唱文学的叙事抒情体裁)吧;把它伟大的人民们都写成传记,用诗歌称颂它英勇的骑士般的生命,最后,让我们在旧乌克兰的历史上画上改革这浓重的一笔吧。”他为了保护乌克兰民间创作和发展乌克兰文学语言做出了巨大的努力。达理还捐款给自己出生的城镇,并给自己起了一个笔名叫做“卢甘斯克的哥萨克”。所有卢甘斯克地区的人们都会永远铭记他们的同胞“达理”。 卢甘斯克市内建造了多处以达理命名的地方,以示对达理的缅怀。第一座达理的雕像是在1981年由卢甘斯克当地的著名雕塑家 奥夫卡伦克 和 奥拉维 共同雕刻完成的。卢甘斯克最重要的街道之一也从1976年被命名为伟大的卢甘斯克人(也就是指达理本人)。在1986年,达理文学博物馆也正式面向参观者开放。就连卢甘斯克特殊教育高中多年来都以达理的不朽精神为前提,积极开展各项工作。从2001年起,在卢甘斯克地区也定期开展了名为“我的同胞弗拉基米尔▪伊万诺维奇▪达理”的中学生创作比赛。在2001年,东乌克兰国立大学也被冠以弗拉基米尔▪伊万诺维奇▪达理的名号,并于2010年在达理生前拥有的土地上建造了其中的几所学院。此后还建造了达理的接班人民族词汇的收集者 莫若耶娃 的雕像。

 

Материалы разработаны по инициативе проректора по научно-педагогической работе ВНУ им. Владимира Даля профессора Г.П. Щедровой, при содействии студентов и преподавателей филологического факультета ВНУ им. Владимира Даля, декан - кандидат педагогических наук О.Е. Крсек.